Арабският свят днес


Цветан Теофанов: "Моля се за спасението на изстрадалия иракски народ!"  

Когато през 2003 г. САЩ и Великобритания предприеха войната в Ирак, подкрепих  операцията с пълна убеденост в справедливата ѝ кауза. Тогава участвах в телевизионно предаване по тази тема заедно с поета, приятеля и мъдреца Иван Методиев. Той търпеливо изслуша аргументите ми, след което изрече пророческите думи: "Нима не знаеш, Цветане, че там ще се леят реки от кръв?". Ако знаех, нямаше да подкрепя войната по толкова лекомислен начин.

Днес не бързам да съдя и да подкрепям когото и да било, защото зная, че няма безкористни геополитически интереси и пак ще се леят реки от кръв. Моля се за спасението на Ирак и на изстрадалия му народ.

Но проблемът не дойде ли с демокрацията, за която обществото не бе дозряло, и нима спасението трябва да се търси в завръщането на тоталитарния режим?   

3 януари 2020 г. 

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени