Български арабисти


Започна работата по проект „Съвременни тенденции в арабистиката и ислямознанието“

Започна работата по проект „Съвременни тенденции в арабистиката и ислямознанието“

Вчера в онлайн среда се проведе откриващият семинар на изследователския проект „Съвременни тенденции в арабистиката и ислямознанието“, организиран от Катедрата по арабистика и семитология при Софийския университет "Св. Климент Охридски". Обсъдени бяха тематичният обхват, изследователските задачи и работната програма на проекта, като всеки участник сподели и своите първоначални идеи и примерни предложения за работни теми в обхвата на колективното изследване.

Целта на инициативата е да открои обединяващото начало в специалност Арабистика като интердисциплинарно поле, в което взаимно се допълват подходи от различни направления и дисциплини: филология, история, науки за културата, религиознание и др.

Предвижда се резултатите от изследването да бъдат публикувани в колективен том, състоящ се от главите на книга, в която утвърдени и млади учени разработват съвместно аспекти от общия обект на изследване – съвременните тенденции в отделните полета на арабистиката и ислямознанието.

Екипът на проекта е структуриран в три работни групи, покриващи научните полета на: 1) семито-хамитската и арабската лингвистика, 2) арабската история и ислямознанието; и 3) арабската литература и култура.

Проф. д.и.н. Йордан Пеев е интердисциплинарен консултант в група „Арабска история и ислямознание“, а проф. д.ф.н Цветан Теофанов – в групи „Арабска история и ислямознание“ и „Арабска литература и култура“.

- Семито-хамитска и арабска лингвистика: доц. д-р Виктор Тодоров, координатор на групата и ръководител на проекта, доц. д-р Цветомира Пашова, гл. ас. д-р Христина Чобанова, ас. Илияна Божова от специалност Иранистика към ЦИЕК, д-р Марио Аппен, иранист.

- Арабска история и ислямознание: проф. д-р Симеон Евстатиев, координатор на групата, проф. д.ф.н. Павел Павлович, доц. д-р Надя Филипова от Института за исторически изследвания при БАН, гл. ас. д-р Стоян Доклев, докторант Ана Минчева, докторант Салих Халил.

- Арабска литература и култура: доц. д-р Галина Евстатиева, координатор на групата, ас. Екатерина Красимирова.

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени