Арабската култура


13 март - Ден на палестинската култура

13 март - Ден на палестинската култура

Махмуд Даруиш (13 март 1941- 9 август 2008)

За да опиша цвета на бадема

Да опиша цвета на бадема, не ще ми помогне

енциклопедията на цветята, нито речникът ще ми помогне…

Словото ще ме отвлече към капаните на красноречието/

/А красноречието наранява смисъла и възхвалява раната му,

както мъжкар диктува на женската нейните чувства/.

Та как ли цветът на бадема да възсияе в моя език,

щом като аз съм ехо?

А прозрачен е той като воден смях, напъпил

по клонките от свенливостта на росата…

И ефирен е той като музикална фраза в бяло…

И слаб като проблясък на мисъл,

която наднича по нашите пръсти

и ние я пишем безсмислено…

И плътен е той като стих, незаписан с букви./

За да опиша цвета на бадема, нужни са ми посещения

в Несъзнателното – да ме напътят за имената на чувство,

висящо от дърветата. Как е името му?

Как е името на това нещо в поетиката на нищото?

Нужно ми е да преодолея притеглянето и словото,

за да доловя лекотата на думите, когато се случват.

Думите – те не са нито отечество, нито изгнание,

те са страстта на белотата да опише цвета на бадема /

ни сняг, ни памук / тогава какво е той

в своето извисяване над нещата и над имената…

Ако успее поет да напише куплет

с описание на цвета на бадема, би се разнесла мъглата

от хълмовете и казал би цял народ:

Ето, това е/

това е текстът на нашия национален химн!

Превод от арабски: Мая Ценова

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени