За нас


За нас

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“ е нестопанска, независима, нерелигиозна, самоуправляваща се организация, регистрирана в Агенцията по вписванията на Република България. Тя осъществява дейност в обществена полза и работи за реализирането на следните цели: 

 • да допринася за развитие на българо-арабските културни връзки и на академичния обмен с университетски и други институции от Aрабския свят; 
   
 • да популяризира арабския език и арабската култура; 
   
 • да подпомага дейностите на българските ориенталисти; 
   
 • да съдейства за пълноценна изява и реализация на студентите от ориенталистичните специалности.
   
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени