Кой е Цветан Теофанов?


Кой е Цветан Теофанов?

Проф. дфн Цветан Теофанов е роден на 12 юли 1952 г. в София.

През 1972 г. след спечелен конкурс е изпратен да следва Арабска филология в Багдадския университет, Ирак. Първоначалните му намерения са свързани с поезията, на която смятал да се посвети. Започнал да публикува свои произведения още като ученик в сп. "Родна реч" и в-к "Средношколско знаме". В края на следването му издателство "Български писател", което обикновено не приемало за печат първи книги, публикува неговата дебютна стихосбирка, озаглавена "Оазиси" (1978). Бъдещият професор полага усилия да усвои арабския език и да се задълбочи в арабската култура, за да превежда съвременна поезия, но постепенно го увлича класическата арабска литература.   

След дипломирането си през 1978 г. работи няколко месеца на хонорар в Арабска редакция на Националното радио, където му обещали да го назначат на щат. Вместо него обаче назначили външен човек, който не владеел арабски и не бил журналист, затова пък се познавал отблизо, на чашка, с главния редактор. Решава да напусне и в търсене на нова работа съвсем случайно попада в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Не го блазнела академичната кариера и дори си въобразявал, че научните занимания и рафинираният академизъм го отдалечават от литературата.

Приема с неохота да стане асистент в специалност Арабистика, от март 1979 г. - и на щат, главно заради свободното време, с което се надявал да разполага, и заради възможността да развие литературоведските дисциплини.

Натоварили го да чете лекции по история на арабската литература от древността до наши дни и по арабо-мюсюлманска философия наред с упражненията по практически арабски език - общо 22 часа всяка седмица. Илюзията за свободно време скоро се изпарила.

Специалността се намирала в окаяно кадрово състояние, без основен титуляр, само с един курс, при това трети, и то почти към края на втория, летния семестър. Преподавателският състав включвал асистентка, омъжена за дипломат, която рядко се прибирала от чужбина, и друга асистентка, излязла в безсрочен неплатен отпуск след скандал заради интимни отношения със студентка. По-сериозен принос в учебния процес внасял доцент-обществовед, който се преквалифицирал в такъв след отговорен пост в ЮНЕСКО.    

Теофанов извървява всички стъпала в академичната кариера: старши асистент (1985), главен асистент (1987), доцент (1990), професор (2003). Завършва задочна докторантура в Московския институт по изтокознание и защитава дисертация на тема „Роль творчества Абу-л-Атахии в становлении жанра философской лирики в арабской поэзии“ (1987). Вторият му защитен докторат е на тема „Класическата арабска поезия като дихотомен модел“ (2001) – детайлен анализ на взаимопроникването между опозициите в арабската поезия (общество–личност, пустиня–град, тяло–дух) от езичеството към исляма.

Специализира в Кайрския университет, Египет (1984–1985), и в Оксфордския център за ислямоведски изследвания (1999–2000). 

Изпълнявал е редица ръководни длъжности: декан на Факултета по класически и нови филологии при Софийския университет, зам.-декан, директор на Центъра за източни езици и култури, ръководител на Катедрата по арабистика и семитология, председател на Съвета по литературознание при Висшата атестационна комисия.  

Член е на Американското ориенталистично дружество, Британското дружество за близкоизточни изследвания и Европейския съюз на арабистите и ислямоведите. Участвал е в научни форуми в Багдад, Санкт Петербург, Токио, Сока (Япония), Хале, Льовен, Истанбул, Техеран, Мадрид, Москва, Лондон, Оксфорд, Казабланка, Ашхабад и други. Чел е лекции в Лондон, Оксфорд, Париж, Сараево, Босна, и Бурса, Турция.

Удостоен е с награда на Японската фондация за изтъкнати личности в областта на културата, науката и изкуствата (1994), стипендия в Оксфордския център за ислямоведски изследвания (1999–2000), награда на читателите на българското издание на турския в-к „Заман“ за принос към обществения мир (2004), почетен знак на Софийския университет "Св. Климент Охридски" със синя лента (2017).
 

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени