Кой е Цветан Теофанов?


Кой е Цветан Теофанов?

Проф. дфн Цветан Теофанов е роден на 12 юли 1952 г. в София.

През 1972 г. след спечелен конкурс е изпратен да следва Арабска филология в Багдадския университет, Ирак. Първоначалните му намерения са свързани с поезията, на която смятал да се посвети. Започва да се изявява със стихотворения и журналистически материали още като ученик по страниците на сп. "Родна реч" и в-к "Средношколско знаме". В края на следването му издателство "Български писател", което обикновено не приемало за печат първи книги, публикува неговата дебютна стихосбирка, озаглавена "Оазиси" (1978). Впоследствие издава още два поетически сборника.

Бъдещият професор полага усилия да усвои арабския език и да се задълбочи в арабската култура, за да превежда съвременна поезия, но постепенно го увлича класическата арабска литература.   

След дипломирането си през 1978 г. работи няколко месеца на хонорар в Арабска редакция на Националното радио, където му обещали да го назначат на щат. Вместо него обаче назначили външен човек, който не владеел арабски и не бил журналист, затова пък се познавал отблизо, на чашка, с главния редактор. Решава да напусне и в търсене на нова работа съвсем случайно попада в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Не го блазнела академичната кариера и дори си въобразявал, че научните занимания и рафинираният академизъм го отдалечават от литературата.

Приема с неохота да стане асистент в специалност Арабистика, от март 1979 г. - и на щат, главно заради свободното време, с което се надявал да разполага, и заради възможността да развие литературоведските дисциплини.

Натоварили го да чете лекции по история на арабската литература от древността до наши дни и по арабо-мюсюлманска философия наред с упражненията по практически арабски език - общо 22 часа всяка седмица. Илюзията за свободно време скоро се изпарила.

Специалността се намирала в окаяно кадрово състояние, без основен титуляр, само с един курс, при това трети, и то почти към края на втория, летния семестър. Преподавателският състав включвал асистентка, омъжена за дипломат, която рядко се прибирала от чужбина, и друга асистентка, излязла в безсрочен неплатен отпуск след скандал заради интимни отношения със студентка. По-сериозен принос в учебния процес внасял доцент-обществовед, който се преквалифицирал в такъв след отговорен пост в ЮНЕСКО.    

Теофанов извървява всички стъпала в академичната кариера: старши асистент (1985), главен асистент (1987), доцент (1990), професор (2003). Завършва задочна докторантура в Московския институт по изтокознание и защитава дисертация на тема „Роль творчества Абу-л-Атахии в становлении жанра философской лирики в арабской поэзии“ (1987). Вторият му защитен докторат е на тема „Класическата арабска поезия като дихотомен модел“ (2001) – детайлен анализ на взаимопроникването между опозициите в арабската поезия (общество–личност, пустиня–град, тяло–дух) от езичеството към исляма.

Специализира в Кайрския университет, Египет (1984–1985), и в Оксфордския център за ислямоведски изследвания (1999–2000). 

Изпълнявал е редица ръководни длъжности: декан на Факултета по класически и нови филологии при Софийския университет, зам.-декан, директор на Центъра за източни езици и култури, ръководител на Катедрата по арабистика и семитология, председател на Съвета по литературознание при Висшата атестационна комисия.  

Член е на Американското ориенталистично дружество, Британското дружество за близкоизточни изследвания и Европейския съюз на арабистите и ислямоведите. Участвал е в научни форуми в Багдад, Санкт Петербург, Токио, Сока (Япония), Хале, Льовен, Истанбул, Техеран, Мадрид, Москва, Лондон, Оксфорд, Казабланка, Ашхабад и други. Чел е лекции в Лондон, Оксфорд, Париж, Сараево, Босна, и Бурса, Турция.

Удостоен е с награда на Японската фондация за изтъкнати личности в областта на културата, науката и изкуствата (1994), стипендия в Оксфордския център за ислямоведски изследвания (1999–2000), награда на читателите на българското издание на турския в-к „Заман“ за принос към обществения мир (2004), почетен знак на Софийския университет "Св. Климент Охридски" със синя лента (2017).
 

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени