Арабската история


ХРОНОЛОГИЯ

ХРОНОЛОГИЯ

 • Предислямска епоха (джахилия) – до 622 г. (хиджра, преселение на Пророка Мухаммад от Мекка в ал-Медина, начало на мюсюлманското летоброене)
 • Ранноислямска епоха – до смъртта на Пророка Мухаммад (632 г.)
 • Управление на „праведните халифи“:

                                          Абу Бакр (632–634);

                                          Омар ибн ал-Хаттаб (634–644);

                                          Осман ибн Аффан (644–656);

                                          Али ибн Аби Талиб (656–661).

 • Умайядска епоха (661–750)
 • Управление на Умайядите в Андалусия (756–1031)
 • Аббасидска революция (750–751)
 • Аббасидска епоха на силна власт (752–775)
 • Аббасидска златна епоха (775–861)
 • Разпадане на халифата на автономни емирства (861–945)
 • Управление на Буидите и селджуците (945–1118)
 • Възраждане на военната мощ (1118–1258)
 • Монголско нашествие (1206–1258)
 • Аббасидски халифат в Кайро (1261–1517)
 • Османска епоха (1517–1918)
 • Възраждане (нахда)
 • Нова епоха
 
Енциклопедия на исляма 1Енциклопедия на исляма 2Енциклопедия на исляма 3Енциклопедия на исляма 4Енциклопедия на исляма 6Енциклопедия на исляма 7Енциклопедия на исляма 8Енциклопедия на исляма 9Енциклопедия на исляма 10Енциклопедия на исляма 11Енциклопедия на исляма 12
 
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени