Арабската история


ХРОНОЛОГИЯ

ХРОНОЛОГИЯ

 • Предислямска епоха (джахилия) – до 622 г. (хиджра, преселение на Пророка Мухаммад от Мекка в ал-Медина, начало на мюсюлманското летоброене)
 • Ранноислямска епоха – до смъртта на Пророка Мухаммад (632 г.)
 • Управление на „праведните халифи“:

                                          Абу Бакр (632–634);

                                          Омар ибн ал-Хаттаб (634–644);

                                          Осман ибн Аффан (644–656);

                                          Али ибн Аби Талиб (656–661).

 • Умайядска епоха (661–750)
 • Управление на Умайядите в Андалусия (756–1031)
 • Аббасидска революция (750–751)
 • Аббасидска епоха на силна власт (752–775)
 • Аббасидска златна епоха (775–861)
 • Разпадане на халифата на автономни емирства (861–945)
 • Управление на Буидите и селджуците (945–1118)
 • Възраждане на военната мощ (1118–1258)
 • Монголско нашествие (1206–1258)
 • Аббасидски халифат в Кайро (1261–1517)
 • Османска епоха (1517–1918)
 • Възраждане (нахда)
 • Нова епоха
 
Арабия и арабите до възникването на ислямаНавечерието на ислямската епоха
 
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени