Български арабисти


Тържествено честване на 45-та годишнина от създаването на специалност "Арабистика"

На 18 декември, обявен от ЮНЕСКО за Международен ден на арабския език, Катедрата по арабистика и семитология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отбеляза 45-годишнината от създаването на самостоятелна специалност „Арабистика“ в Алма матер . Тържеството се проведе в Аулата в присъствието на посланици, преподаватели, студенти и гости.

Празникът бе открит от проф. д-р Симеон Евстатиев, ръководител на Катедрата по арабистика и семитология към Факултета по класически и нови филологии.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков също отправи своя поздрав и подчерта, че работата на специалността не е само да преподава езика, но и да ни запознае с чужда култура и история и с това какво е политическото развитие в Арабския свят и не на последно място дава възможност да се запознаем с исляма и с неговото развитие, с развитието на различните религиозно-политически течения и школи.

„Тъкмо затова тази специалност е важна, тя е пример за много специалности в Софийския университет, които ни отварят пътя към чуждата култура, за да разберем по-добре друг народ, често с друга религия, от друг етнос, с други навици“, каза още ректорът и допълни, че това е винаги най-голямата полза от образованието. То дава възможност на хора от различни народи, с различни разбирания да се сближат.

Деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. д-р Мадлен Данова изрази своето удоволствие да присъства на празника. „Макар и една от младите специалности в нашия факултет, специалност „Арабистика“ се отличава не само с много високи научни постижения, но и с огромен интерес сред кандидат-студентите и студентите на Софийския университет“, каза проф. Данова и пожела на колегите си не само да поддържат този интерес у бъдещите и настоящите студенти, но и да продължават напред по пътя науката. Тя пожела много успехи на преподавателите и на студентите и благодари за подкрепата на всички посолства и мисии в България.

Д-р Ахмед ал-Мадбух, посланик на Държавата Палестина, поднесе приветствие от името на арабските посланици и ръководители на дипломатически мисии на арабски държави, акредитирани в София. Той отбеляза, че арабският език е най-широко разпространеният от групата на семитските езици, един от живите, говорими езици в света, официален език на 22 държави, на който говорят, пишат и четат повече от 422 млн. души. Арабският е сакрален език, езикът на Свещения Коран, главен богослужебен език в християнските църкви в Арабския свят, на него са написани множество значими юдейски религиозни и философски трудове през Средновековието, посочи посланикът и допълни, че арабският е бил езикът на световната литература, наука и техника в продължение на повече от пет столетия – от IX до XIV век сл. Хр. Както е бил език на науката през миналите векове, може да бъде език на науката и през идните векове, изрази надежда д-р Ахмед ал-Мадбух.

От името на заместник-министъра на външните работи Петко Дойков, който е арабист, и от свое име приветствие поднесе Димитър Димитров, също арабист, заместник-директор на Дирекция "Близък изток и Африка" в Министерството на външните работи. Той поздрави академичния състав на Факултета по класически и нови филологии и на Катедрата по арабистика и семитология и по-специално основателите на българската арабистика проф. Пенка Самсарева, проф. Йордан Пеев и проф. Цветан Теофанов. Димитър Димитров заяви, че в този ден трябва да се отдаде необходима почит към основателите и техните последователи за успешното изграждане на българската арабистика като ковачница на висококвалифицирани преподаватели и преводачи и като средище на изследователи на арабската литература, ислямознание и не на последно място като специалност с голям принос при подготовката на кадри за българската дипломация. „Който познава пътя на развитие на българската арабистика и семитология, добре знае, че той е бил осеян с немалко трудности“, каза Димитър Димитров. Той допълни, че традициите на нашите отношения с народите от арабския свят са богати и дълбоки и принос за тяхното развитие имат българските арабисти. „Министерството на външните работи е благодарно на българската арабистика за подготвените от нея ценни кадри, част от които избират дипломатическата служба“, каза още той.

Димитър Димитров приветства и новосъздадената Фондация „Проф. Цветан Теофанов“, която се е ангажирала с благородната мисия да популяризира арабския език, култура и познание за арабския свят, а също и да насърчи студентите от специалност „Арабистика“.

В рамките на тържеството бяха поднесени още много приветствия, а академичната част бе с международно участие и културна програма, изготвена с участието на студенти от специалност „Арабистика“.

Събитието се проведе в партньорство с посланиците и ръководителите на дипломатически мисии на арабските държави, акредитирани в София, които след официалната част предложиха за гостите и да опитат национални ястия.

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени