Арабската култура


Арабската култура

Арабската култура

Независимо дали говорим за арабо-мюсюлманската цивилизация, или за съвременната арабска култура, арабите са гениален народ, внесъл значим принос в почти всички сфери на материалния и духовния живот. Литература, изобразително и танцувално изкуство, калиграфия, музика, архитектура... Философия, мистицизъм, приложни науки... Математика, астрономия, химия... Общоарабска и местна култура. Всяка от тези сфери заслужава специално внимание.

Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени