Арабската литература


Проф. Баян Райханова за съвременната арабска проза

Проф. Баян Райханова за съвременната арабска проза

 

На тази страница ще намерите прикачен файл с монографията Съвременната арабска проза: от неокласическото към постмодерното. Нeйната авторка Баян Райханова е професор, доктор на филологическите науки, преподавател в Катедрата по арабистика и семитология при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Райханова се ползва с авторитет не само у нас, но и сред западните ориенталисти и литературоведите в Арабския свят. Тя е завършила бакалавърска и магистърска степен по арабистика във Факултета по изтокознание на Ташкентския държавен университет (1975–1980). От 1983 г. до 1986 г. е редовна докторантка по арабска литература в Института по изтокознание при Руската академия на науките, Москва, където през 1986 г. защитава докторска (кандидатска) дисертация на тема Еволюция на героя в творчеството на сирийския романист Фарис Зарзур

Професионалната кариера на Баян Райханова като преподавател от самото ѝ начало е свързана със Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1987 г. тя постъпва на работа като старши асистент. През 1995 г. след спечелен конкурс е назначена за доцент по арабска литература, а през 2018 г. става професор. Води теоретични курсове и упражнения по дисциплините Нова арабска литература, Съвременна арабска литература, Казахски език като втори тюркски език. Преподавала е и в други български университети, както и в чужбина (САЩ, Норвегия, Алжир). Чела е лекции в Мароко, Таджикистан, Сирия, Норвегия. 

От назначаването си в Университета до днес проф. Баян Райханова извървя дълъг и ползотворен път, чиито цели и перспективи бяха насочени към разгръщане на изследователския ѝ потенциал не само у нас, но и чрез пълноценно интегриране в западната ориенталистична колегия. Член е на Консултативния съвет на Европейската асоциация по съвременна арабска литература, както и на Европейския съюз на арабистите и ислямоведите и на Международния съвет по арабски език. Специализирала е в Дамаск, Берген и Москва. Участвала е в редица международни проекти и конференции. Публикувала е статии в престижни издания.

Изявява се и сред литературоведите в Арабския свят. Свидетелство за продуктивното ѝ сътрудничество с тях и за уважението, с което посрещат трудовете ѝ, са нейните публикации на арабски език, особено монографията Явления на арабската и ислямската култура. Приложно четене. Тя е издадена наскоро в Йордания и привлича широк читателски интерес.

Монографията Съвременната арабска проза: от неокласическото към постмодерното е приносен труд, плод на дългогодишна изследователска и преподавателска работа. Той очертава панорама на процесите и явленията в новата и най-новата арабска литература в различните арабски държави, при това в широка хронологична рамка – от Възраждането до днес. Проф. Райханова е използвала, проучила и съпоставила наистина внушителен набор от оригинални извори и литературно-критически интерпретации, което придава солидност на наблюденията ѝ по дискутираните проблеми и би могло да послужи като основа за по-нататъшни приносни анализи.

 
Райханова - Съвременната арабска проза
 
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени