Арабският свят днес


"Близкият изток между пандемията и пандемонията"

"A Middle East between Pandemic and Pandemonium"

Задълбочен анализ на дипломат-експерт по Близкия изток, който е предпочел да го публикува с псевдоним

„Когато разглеждаме актуалните събития в Близкия изток, ни идва наум текстът на песен, станала популярна в Казабланка: „Основните неща стават валидни с течение на времето." Уви, с течение на времето става все по-очевидно, че много фундаментални неща вече не важат. Въпреки че това често се случва в много части на света, в Близкия изток то е аксиоматично. Ако уроците от миналото вече не са приложими и сме изправени пред съвсем нова реалност, известното наблюдение, приписвано на Тукидид, че „историята е философия, която ни учи чрез примери“ губи смисъл.

По време на Студената война прогнозирането на бъдещите тенденции в Близкия изток едва ли е било точна наука, но тогава имаше поне място за информирани предположения, някои от които в крайна сметка се оказаха верни. Например когато се разгърна Ирано-иракската война (1980–1988) , стана ясно, че тази кървава битка ще се превърне в продължителна война за изтощаване - възпиране на две регионални сили, която в крайна сметка ще завърши с равенство. По онова време живеехме в биполярен свят, в който две суперсили проектираха мощта си по цялото земно кълбо, а Близкият изток беше нещо повече от шахматна дъска, на която Москва и Вашингтон се състезаваха помежду си, използвайки своите регионални пешки."

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23739770.2020.1769944

 
"A Middle East between Pandemic and Pandemonium"
 
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“
Фондация „Проф. Цветан Теофанов“

مُؤَسَّسَةُ البُرُوفَسُور تِزِفِيتَان تِيوفَانُوف الخَيْرِيّة

© Всички права запазени